Regulament

 

Regulament

 

 

  1. ORGANIZATORI

Competiția sportivă “Crosul Cetății Făgăraș” este organizată de Primăria Municipiului Făgăraș (PMF) ca organizator principal și implementat de co-organizatorul Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF), cu sediul în municipiul Făgăraș, pe Strada Gheorghe Doja, nr. 23.

  1. NATURA EVENIMENTULUI

Descrierea competiției

Crosul Cetatății Făgăraș” este o competiție sportivă de alergare de tip open, cu caracter filantropic (fiecare alergător susține prin alergare proiectul educațional Fondul Științescu, susținătorii săi având posibilitatea de a efectua o donație pentru cauza respectivă).

Această competiție se desfășoară pe străzile municipiului Făgăraș și are în componență 4 curse de alergare, desfășurate pe 3 trasee de lungimi diferite. Se va alerga atât pe carosabil (zone de asfalt si pământ) cât și pe zone de trotuar. Participanții au obligația de a respecta regulile de circulație și în zonele carosabile unde organele de poliție nu vor fi prezente pentru oprirea/ redirecționarea traficului rutier. Trecerea principalelor străzi se va face doar pe trecerea de pietoni, nefiind permisă trecerea prin locurile nesemnalizate.

  1. DESCRIEREA TRASEELOR

Traseul Cros este un circuit cu o distanță totală de 10 kilometri, în care concurenții vor avea ocazia să străbată principalele zone urbane ale municipiului Făgăraș.

Traseul Quattro destinat persoanelor care vor să experimenteze alergarea la un nivel mai restrâns. Acest traseu se desfășoară în jurul principalului monument istoric al Țării Făgărașului, Cetatea Făgăraș și constă în parcurgerea a 4 ture de cetate care însumează o distanță totală de 3,2 kilometri.

Traseul Double destinat copiilor, tinerilor și persoanelor de orice vârstă care sunt începători, oferă o experiență de alergare în jurul Cetății Făgăraș, constând în parcurgerea a 2 ture de cetate – 1,6 kilometri.

Traseul Team destinat echipelor formate din copii și adulți, oferă o experiență de alergare împreună în jurul Cetății Făgăraș, constând în parcurgerea a 2 ture de cetate – 1,6 kilometri.

  1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Cursele Cros – 10 km, Quattro – 3.2 km, Double – 1.6 km și Team – 1.6 km pot participa:
1. persoane care au împlinit vârsta de 18 ani până la data competiției și care sunt apte din punct de vedere fizic și mental;
2. alergătoril minori care prezintă acordul scris al părintelui/tutorelui legal sunt apți din punct de vedere fizic și mental.

La Cursa Team se pot înscrie echipe formate din minim 1 adult și minim un membru sub 14 ani, maximul de membri admiși într-o echipă fiind 4.

Acordul părinților va fi prezentat organizatorilor în momentul validării lor în concurs. Este necesar un acord autentificat la notar daca părintele/ tutorele legal nu poate fi prezent să semneze acordul în persoană fie la momentul înscrierii fie înainte, la sediul organizatorilor.

Înaintea concursului, fiecare concurent va prezenta actul de identitate și va semna o declarație de responsabilitate pe proprie răspundere, pe care o va preda organizatorilor în momentul ridicării kit-ului de participare și numărului de concurs.

Prin declaraţia de responsabilitate, fiecare participant declară că a citit cu atenție și a înțeles regulamentul de concurs, că a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la “Crosul Cetății Făgăraș”. Prin respectiva declarație participanții își asumă responsabilitatea de a consulta și respecta prevederile Legii 60/1991 actualizate, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le consideră apte. Lista acestor situaţii este următoarea, nefiind exhaustivă: persoane în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

  1. ÎNSCRIEREA & TAXA DE PARTICIPARE

Înscrierea în competiție se poate face online prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul https://cros.cstarafagarasului.org/inscriere-alergatori/ până înainte de startul competiției. Participanții trebuie să achite o contribuție de participare care variază în funcție de traseul în cadrul căruia vor concura și de modalitatea de plată, astfel :

Cros – 65 lei dacă efectuează plata online până pe 22 octombrie  sau 80 de lei cash, la fața locului.
Quattro – 45 lei dacă efectuează plata online până pe 22 octombrie  sau 60 de lei cash, la fața locului.
Double – 35 lei dacă efectuează plata online până pe 22 octombrie  sau 50 de lei cash, la fața locului.
Team – 25 lei dacă efectuează plata online până pe 22 octombrie  sau 40 de lei cash, la fața locului.

După completarea formularului de înscriere online, persoana înscrisă va primi un e-mail de confirmare a înscrierii.

ATENȚIE: Înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţii contribuției de participare.

Contribuția de participare poate fi achitată online prin intermediul website-ul http://fundatiactf.ro/donatii-online, cu mențiunea: Contribuție participare CCF.

Plata se poate face și prin transfer bancar sau depunere la bancă, în contul IBAN: RO42RNCB0472136508350001 deschis la Banca Comercială Română Făgăraș, Cod Fiscal 32085641.

ATENȚIE! După efecturarea plății este necesar să trimiteți prin email dovada plății la adresa: office@fundatiactf.ro

Dacă, dintr-un motiv întemeiat, persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa office@cstarafagarasului.org. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane, care nu a platit încă şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa office@fundatiactf.ro până pe data de 22.10.2019.

  1. ECHIPAMENT

Participanții la curse vor fi echipați corespunzător pentru alergare – cu îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate. Pentru că pe traseu vor exista zone expuse la soare, în cazul în care ziua competiției va fi una însorită recomandăm utilizarea măsurilor de protecție adecvate (purtarea de șapcă/buff, folosirea cremei de protecție solară).

  1. PUNCTE DE CONTROL. PUNCTE DE ORIENTARE. PUNCTE DE REHIDRATARE

În cadrul traseului Cros – 10 km vor fi amplasate puncte de control, puncte de orientare și puncte de rehidratare iar trecerea concurenților pe la ele este obligatorie. Participanții care nu trec prin fiecare dintre punctele de control, în ordinea lor firească, vor fi eliminați. La fiecare punct de control va fi notat numărul de concurs al fiecărui competitor și timpul intermediar obținut în acel punct.

Punctele de control, punctele de orientare și punctele de rehidratare vor fi marcate corespunzător și vor fi vizibile concurenților pe durata traseelor.
La punctele de control concurentul are obligația de a arăta numărul de concurs către arbitrii aflați acolo.

În cadrul Cursei Cros, pentru o mai bună vizualizare a rutei traseului, vor exista marcaje la intersecțiile sau bifurcațiile întâlnite pe traseu.

  1. CRONOMETRARE

Cronometrarea se face manual, la secundă. Aceasta se va face la start și la linia de sosire. În cazul în care un participant nu se încadrează în timpii limită intermediari impuși pe parcursul traseelor dar și în timpul limită de atingere a liniei de sosire, acesta va fi descalificat și se va întoarce la finish însoțit de către organizatori/voluntari, în măsura în care acest lucru este posibil.

  1. TIMPUL LIMITĂ

Organizatorul impune, pentru fiecare in cele patru curse, un timp limită pentru finalizarea traseului în care concurenții trebuie să se încadreze pentru a nu fi eliminați din concurs. În funcție de fiecare traseu, timpii limită sunt urm[torii:

Traseul Cros – 10 km 1 ora si 40 de minute

Traseul Quattro – 3,2 km – 45 de minute

Traseul Double / Team – 1,6 km – 30 de minute

  1. CLASAMENT ȘI PREMIERE

Cronometrarea se face la secundă; vor câștiga cei care vor ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a fiecărui traseu.

Premiile câştigătorilor vor fi acordate în funcţie de clasamente, general – open, masculin și feminin la toate cele trei trasee din cadrul competiției :

Cursa Cros – 10 km

Cursa Quattro – 3,2 km

Cursa Double – 1,6 km

La Cursa Team se vor premia echipele clasate pe primele 3 locuri. Timpul unei echipe este timpul celui din urma mebru al acesteia care trece linia de sosire.
La cursa Cros
se premiază și primii 3 clasați la categoriile de vârstă „sub 35 ani”, „35 – 49 ani” și „peste 50 de ani”. Încadrarea în categoria de vârstă se face după vârsta pe care concurentul o are împlinită în data evenimentului.

Fiecare participant care va atinge toate punctele de control de pe traseu și care va termina cursa în timpul limită stabilit de către organizatori, va primi medalia de finisher a concursului.

  1. PROGRAMUL CURSEI

Organizatorii vor anunța detaliile programului pe site-ul Crosului Cetății Făgăraș și pe pagina de Facebook a evenimentului. Fiecare competitor are obligaţia să urmeze traseele oficiale marcate cu benzi de semnalizare și cu marcaje turistice, să respecte indicaţiile organizatorilor sau voluntarilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

  1. OPRIREA / RETRAGEREA DIN CURSĂ

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un concurent în următoarele cazuri:

 • accidentarea pe durata competiției și imposibilitatea de a finaliza cursa;

 • În cazuri excepționale;

Orice participant care nu poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri:

 • la start, înainte de începerea cursei;

 • la unul din punctele de control de pe parcursul cursei;

 • la numărul de telefon care va fi anunțat la ședința tehnică.

  1. DESCALIFICARE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă prezentul regulament sau în oricare din următoarele situații:

 • Pierderea numărului de concurs;

 • Nerespectarea traseelor stabilite de către organizator sau ratarea unui punct de control;

 • Utilizarea unui mijloc de transport în timpul crosului;

 • Aruncarea gunoiului pe traseu; gunoaiele pot fi depozitate la punctele de control sau de realimentare;

 • Lipsa de fair-play și de respect față de alți concurenți, voluntari sau organizatori;

 • Depășirea timpilor limită intermediari sau a celui final anunțați de către organizatori;

 • În cazuri excepționale.

  1. ALTE REGULI

 1. Pe parcursul concursului circulaţia rutieră va fi restricționată parțial. Participanţii au obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

 2. Va exista un punct de prim ajutor în zona de start, unde se va asigura serviciul medical în caz de nevoie.

 3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la “Crosul Cetății Făgăraș” şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale.

 4. Prin înscriere, plată și participare fiecare participant confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile de participare și aceste reguli, își asumă riscurile participării la “Crosul Cetății Făgăraș” și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, condiții meteo și echipament.

 5. Înainte, în timpul și după concurs organizatorii sau voluntarii pot face fotografii și materiale video cu concurenții și/sau spectatorii evenimentului. Prin înscrierea și participarea la cursă aceștia accepta implicit ca materialele pot fi folosite de către organizatori în realizarea de videoclipuri, și/sau alte produse publicitare pentru promovarea concursului, a zonei Țării Făgărașului și a Municipiului Făgăraș

 6. Prin înscrierea la cursă, participanți își exprimă acordul ca CSTF și FCTF să utilizeze datele acestora personale și de contact în vederea organizării competiției și pentru a-i informa despre orice detalii legate de “Crosul Cetății Făgăraș”.

 7. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest regulament fără a solicita aprobarea concurențiilor înscriși.

Prin luarea startului în cadrul Crosului Cetății Făgăraș, participanții acceptă automat prezentul regulament.