Regulament

 

Regulament

 

2. Regulamentul privind campaniile de strângere de fonduri

2.1. Pot înscrie proiecte la Crosul Cetății Făgăraș, urmând să strângă fonduri pentru aceste proiecte, următoarele categorii: companii, persoane fizice, grupuri de iniţiativă şi organizaţii. 

2.2 Pentru înscrierea proiectelor, va fi completată secţiunea “Pagina Proiectului” platforma Crosului Cetății Făgăraș.


2.3 Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare proiect înscris este de  2.000 de lei. 

2.4 Înscrierea proiectului va fi validată numai după completarea şi trimiterea formularului de pe platforma Crosului Cetății Făgăraș, proiectul devenind vizibil doar după validare.

2.5 Fiecare proiect înscris pe platforma online va fi reprezentat în cadrul evenimentului Cros de alergătorii fundraiseri – individuali sau echipă. Aceştia se vor înscrie completând secţiunea “Înscriere alergători”, pe platformă.

2.6 Alergătorii fundraiseri şi echipele de alergători fundraiseri vor fi validaţi de către Clubului Sportiv Țara Făgărașului și Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului. Ulterior, profilele alergătorilor vor deveni vizibile pe platformă.

2.7 Alergătorii fundraiseri independenţi de echipele de proiect trebuie sa opteze pentru unul din proiectele inscrise.

2.8  Alergătorii individuali fundraiseri, respectiv echipele de alergători fundraiseri  înscrise la Cros vor putea fi susţinute completând formularul “Înscriere susţinător” pe platformă. 

2.9 Susţinătorii vor putea sa completeze un anagajement de plată, sau vor putea dona direct în contul fundaţiei, utilizând butonul “Donează” de pe platforma online. Donaţiile vor putea fi efectuate şi în timpul evenimentului, în baza unei chitanţe. Formularul “Înscriere susţinător” reprezintă un angajament de plată, plata efectivă putând fi realizată oricând după completarea formularului pana la data limită de 15 noiembrie 2018.


2.10  În angajament, susţinătorul poate opta pentru oferirea unei sume pentru fiecare kilometru parcurs de cel pe care-l sustine (de ex. 1 leu x 20 km, 2 lei x 20 km), respectiv cu o sumă fixă, pentru întreaga evoluţie în eveniment (de ex. 100 lei, 200 lei etc.). În cazul echipelor, susţinerea va fi acordată întregii echipe respectiv se poate oferi o sumă fixă. 

Plăţile vor fi realizate prin următoarele modalităţi:

 • Plată online –  platforma http://fundatiactf.ro/donatii-online/

 • Prin bancă. Date bancare Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului: Făgăraş, CIF 32085641 IBAN RO42RNCB0472136508350001, BCR, cu menţiunea pe OP “Contribuţie Cros pentru alergatorul/echipa __________________

 • Plată în numerar la sediul Fundaţiei Comunitare Ţara Făgăraşului (Bd. Unirii, Nr. 1C – Făgăraş, judeţul Braşov) sau în cadrul evenimentului, în ambele cazuri fiind emisă şi chitanţă.

 • La solicitarea susţinătorilor persoane juridice vom putea încheia un contract de sponsorizare.

2.11 Sumele prevăzute în angajamentele de plată vor fi achitate până la 15 noiembrie 2018.


2.12  Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului va centraliza angajamentele de plată şi va trimite echipelor de proiect informări periodice privind sumele achitate. 

2.13  După eveniment, Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului va furniza o situaţie actualizată a sumelor achitate. 

3. Regulament Sportiv privind desfășurarea evenimentului – Crosul Cetății Făgăraș

27 Octombrie 2018 –

  1. ORGANIZATORI

Competiția sportivă “Crosul Cetății Făgăraș – Romania 100” este organizată de Clubul Sportiv Țara Făgărașului (CSTF), cu sediul în municipiul Făgăraș, pe Strada Gheorghe Doja, nr. 23, și Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF), cu sediul în municipiul Făgăraș, pe Strada Gheorghe Doja, nr. 23.

  1. NATURA EVENIMENTULUI

Descrierea competiției

Crosul Cetatății Făgăraș – România 100” este o competiție sportivă de alergare de tip open, cu caracter filantropic (fiecare alergător susține prin alergare o cauză din comunitate, susținătorii săi având posibilitatea de a efectua o donație pentru cauza respectivă).

Această competiție se desfășoară pe străzile municipiului Făgăraș și are în componență 4 curse de alergare, desfășurate pe 3 trasee de lungimi diferite. Se va alerga atât pe carosabil (zone de asfalt si pământ) cât și pe zone de trotuar. Participanții au obligația de a respecta regulile de circulație și în zonele carosabile unde organele de poliție nu vor fi prezente pentru oprirea/ redirecționarea traficului rutier. Trecerea principalelor străzi se va face doar pe trecerea de pietoni, nefiind permisă trecerea prin locurile nesemnalizate.

  1. DESCRIEREA TRASEELOR

Traseul Cros este un circuit cu o distanță totală de 10 kilometri, în care concurenții vor avea ocazia să alerge în cadrul comunității locale, astfel că traseul punctează principalele zone urbane ale municipiului Făgăraș.

Traseul Quattro destinat persoanelor care vor să experimenteze alergarea la un nivel mai restrâns. Acest traseu se desfășoară în jurul principalului monument istoric al Țării Făgărașului, Cetatea Făgăraș și constă în parcurgerea a 4 ture de cetate care însumează o distanță totală de 3,2 kilometri.

Traseul Double destinat copiilor, tinerilor și persoanelor de orice vârstă care sunt începători, oferă o experiență de alergare în jurul Cetății Făgăraș, constând în parcurgerea a 2 ture de cetate – 1,6 kilometri.

Traseul Team destinat echipelor formate din copii și adulți, oferă o experiență de alergare împreună în jurul Cetății Făgăraș, constând în parcurgerea a 2 ture de cetate – 1,6 kilometri.

  1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Cursele Cros – 10 km, Quattro – 3.2 km, Double – 1.6 km și Team – 1.6 km pot participa:
1. persoane care au împlinit vârsta de 18 ani până la data competiției și care sunt apte din punct de vedere fizic și mental;
2. alergătoril minori care prezintă acordul scris al părintelui/tutorelui legal sunt apți din punct de vedere fizic și mental.

La Cursa Team se pot înscrie echipe formate din minim 1 adult și minim un membru sub 14 ani, maximul de membri admiși într-o echipă fiind 4.

Acordul părinților va fi prezentat organizatorilor în momentul validării lor în concurs. Este necesar un accord autentificat la notar daca părintele/ tutorele legal nu poate fi prezent să semneze acordul în persoană fie la momentul înscrierii fie înainte, la sediul organizatorilor.

Înaintea concursului, fiecare concurent va prezenta actul de identitate și va semna o declarație de responsabilitate pe proprie răspundere, pe care o va preda organizatorilor în momentul ridicării kit-ului de participare și numărului de concurs.

Prin declaraţia de responsabilitate, fiecare participant declară că a citit cu atenție și a înțeles regulamentul de concurs, că a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la “Crosul Cetății Făgăraș – Romania 100”. Prin respectiva declarație participanții își asumă responsabilitatea de a consulta și respecta prevederile Legii 60/1991 actualizate, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le consideră apte. Lista acestor situaţii este următoarea, nefiind exhaustivă: persoane în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

  1. ÎNSCRIEREA & TAXA DE PARTICIPARE

Înscrierea în competiție se poate face online prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul https://cros.cstarafagarasului.org/inscriere-alergatori/ până înainte de startul competiției. Participanții trebuie să achite o taxă de înscriere care variază în funcție de traseul în cadrul căruia vor concura, astfel :

Traseul Cros – 10 km – 60 lei

Traseul Quattro – 4 ture de Cetate – 3,2 km – 45 lei

Traseul Double – 2 ture de Cetate – 1,6 km – 25 lei

Traseul Team – 2 ture de Cetate – 1,6 km – 25 lei pentru fiecare membru al echipei.

După completarea formularului de înscriere online, persoana înscrisă va primi un e-mail de confirmare a înscrierii.

ATENȚIE: Înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţii taxei de înscriere.

Taxa de înscriere poate fi achitată online prin intermediul website-ul http://fundatiactf.ro/donatii-online, cu mențiunea: Taxa de înscriere Crosul Cetății Făgăraș.

Plata se poate face și prin transfer bancar sau depunere la bancă, în contul IBAN: RO42RNCB0472136508350001 deschis la Banca Comercială Română Făgăraș, Cod Fiscal 32085641.

ATENȚIE! După efecturarea plății este obligatoriu să trimiteți prin email dovada plății la adresa: office@cstarafagarasului.org

Dacă, dintr-un motiv întemeiat, persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa office@cstarafagarasului.org. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane, care nu a platit încă şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa office@cstarafagarasului.org până pe data de 24.10.2018.

  1. ECHIPAMENT

Participanții la curse vor fi echipați corespunzător pentru alergare – cu îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate. Pentru că pe traseu vor exista zone expuse la soare, în cazul în care ziua competiției va fi una însorită recomandăm utilizarea măsurilor de protecție adecvate (purtarea de șapcă/buff, folosirea cremei de protecție solară).

  1. PUNCTE DE CONTROL. PUNCTE DE ORIENTARE. PUNCTE DE REHIDRATARE

În cadrul traseului Cros – 10 km vor fi amplasate puncte de control, puncte de orientare și puncte de rehidratare iar trecerea concurenților pe la ele este obligatorie. Participanții care nu trec prin fiecare dintre punctele de control, în ordinea lor firească, vor fi eliminați. La fiecare punct de control va fi notat numărul de concurs al fiecărui competitor și timpul intermediar obținut în acel punct.

Punctele de control, punctele de orientare și punctele de rehidratare vor fi marcate corespunzător și vor fi vizibile concurenților pe durata traseelor.
La punctele de control concurentul are obligația de a arăta numărul de concurs către arbitrii aflați acolo.

În cadrul Traseului Cros, pentru o mai bună vizualizare a rutei traseului, vor exista marcaje la intersecțiile sau bifurcațiile întâlnite pe traseu.

  1. CRONOMETRARE

Cronometrarea se face manual, la secundă. Aceasta se va face la start și la linia de sosire. În cazul în care un participant nu se încadrează în timpii limită intermediari impuși pe parcursul traseelor dar și în timpul limită de atingere a liniei de sosire, acesta va fi descalificat și se va întoarce la finish însoțit de către organizatori/voluntari, în măsura în care acest lucru este posibil.

  1. TIMPUL LIMITĂ

Organizatorul impune, pentru fiecare in cele patru curse, un timp limită pentru finalizarea traseului în care concurenții trebuie să se încadreze pentru a nu fi eliminați din concurs. În funcție de fiecare traseu, timpii limită sunt urm[torii:

Traseul Cros – 10 km 1 ora si 40 de minute

Traseul Quattro – 3,2 km – 45 de minute

Traseul Double / Team – 1,6 km – 30 de minute

  1. CLASAMENT ȘI PREMIERE

Cronometrarea se face la secundă; vor câștiga cei care vor ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a fiecărui traseu.

Premiile câştigătorilor vor fi acordate în funcţie de clasamente, general – open, masculin și feminin la toate cele trei trasee din cadrul competiției :

Cursa Cros – 10 km

Cursa Quattro – 3,2 km

Cursa Double – 1,6 km

La Cursa Team se vor premia echipele clasate pe primele 3 locuri. Timpul unei echipe este timpul celui din urma mebru al acesteia care trece linia de sosire.
La cursa Cros
se premiază și primii 3 clasați la categoriile de vârstă „sub 35 ani”, „35 – 50 ani” și „peste 50 de ani”. Încadrarea în categoria de vârstă se face după vârsta pe care concurentul o are împlinită în data evenimentului.

Fiecare participant care va atinge toate punctele de control de pe traseu și care va termina cursa în timpul limită stabilit de către organizatori, va primi medalia de finisher a concursului.

  1. PROGRAMUL CURSEI

Organizatorii vor anunța detaliile programului pe site-ul Clubului Sportiv Țara Făgărașului și pe pagina de Facebook a evenimentului. Fiecare competitor are obligaţia să urmeze traseele oficiale marcate cu benzi de semnalizare și cu marcaje turistice, să respecte indicaţiile organizatorilor sau voluntarilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

  1. OPRIREA / RETRAGEREA DIN CURSĂ

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un concurent în următoarele cazuri:

 • accidentarea pe durata competiției și imposibilitatea de a finaliza cursa;

 • În cazuri excepționale;

Orice participant care nu poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri:

 • la start, înainte de începerea cursei;

 • la unul din punctele de control de pe parcursul cursei;

 • la numărul de telefon care va fi anunțat la ședința tehnică.

  1. DESCALIFICARE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă prezentul regulament sau în oricare din următoarele situații:

 • Pierderea numărului de concurs;

 • Nerespectarea traseelor stabilite de către organizator sau ratarea unui punct de control;

 • Utilizarea unui mijloc de transport în timpul crosului;

 • Aruncarea gunoiului pe traseu; gunoaiele pot fi depozitate la punctele de control sau de realimentare;

 • Lipsa de fair-play și de respect față de alți concurenți, voluntari sau organizatori;

 • Depășirea timpilor limită intermediari sau a celui final anunțați de către organizatori;

 • În cazuri excepționale.

  1. ALTE REGULI

 1. Pe parcursul concursului circulaţia rutieră va fi restricționată parțial. Participanţii au obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

 2. Va exista un punct de prim ajutor în zona de start, unde se va asigura serviciul medical în caz de nevoie.

 3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la “Crosul Cetății Făgăraș – Romania 100” şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale.

 4. Prin înscriere, plată și participare fiecare participant confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile de participare și aceste reguli, își asumă riscurile participării la “Crosul Cetății Făgăraș – Romania 100” și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, condiții meteo și echipament.

 5. Înainte, în timpul și după concurs organizatorii sau voluntarii pot face fotografii și materiale video cu concurenții și/sau spectatorii evenimentului. Prin înscrierea și participarea la cursă aceștia accepta implicit ca materialele pot fi folosite de către organizatori în realizarea de videoclipuri, și/sau alte produse publicitare pentru promovarea concursului, a zonei Țării Făgărașului și a Municipiului Făgăraș

 6. Prin înscrierea la cursă, participanți își exprimă acordul ca CSTF și FCTF să utilizeze datele acestora personale și de contact în vederea organizării competiției și pentru a-i informa despre orice detalii legate de “Crosul Cetății Făgăraș – Romania 100”.

 7. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest regulament fără a solicita aprobarea concurențiilor înscriși.

Prin luarea startului în cadrul Crosului Cetății Făgăraș – Romania 100, participanții acceptă automat prezentul regulament.